ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ЛИЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ЛИЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ЛИЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА продължава да извършва своята дейност.  Желаещите да ползват услугите на специалистите в центъра, могат да го посетят и да получат информация на адрес: гр. Белово, ул. Орфей №4А, сградата на общината, етаж 3 и в сградата на читалището на етаж 1. Специалистите - психолог, медицинско лице, трудотерапевт,  социален работник, рехабилитатор и невролог са на ваше разположение....
Read More